Bronnen – Kaart van Indisch Verzet

Bij de realisatie van de kaart is dankbaar gebruik gemaakt van vele indrukwekkende verhalen, foto’s en bronnen.

Bronnen

Gebruikte bronnen en literatuur

Brugmans, I.J., H.J. de Graaf, A.H. Joustra en A.G. Vromans, Nederlands-Indië onder Japanse bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945 (Franeker 1960).
Drooglever, Pieter (red.), Indisch Intermezzo. Geschiedenis van de Nederlanders in Indonesië (Amsterdam 1991).
Hegener, Michiel, Guerrilla in Mori. Het verzet tegen de Japanners op Midden-Celebes in de tweede wereldoorlog (Amsterdam 1990).
Immerzeel, Bert, Moluks Verzet WOII. De rol van Molukkers in het verzet in de Tweede Wereldoorlog (Utrecht 1992).
Immerzeel, Bert en Frank van Esch (red.), Verzet in Nederlands-Indië tegen de Japanse bezetting 1942-1945 (Den Haag 1993).
Jong, Loe de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945, Deel 11a eerste helft (Leiden 1984).
Jong, Loe de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945, Deel 11b eerste helft (Leiden 1985)
Jong, Loe de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945, Deel 11b tweede helft (Leiden 1985).
Mezach, Matta Matajane, Mijn oorlog tegen Japan. Het verhaal van een Ceramese schakel (Utrecht 1999).
Moor, Jaap de, Westerling’s Oorlog. De geschiedenis van de commando’s en parachutisten in Nederlands Indië 1945-1950 (Amsterdam 1999).
Sinke, Onno, ‘Strijden voor erkenning. Vergeten verzet in Nederlands-Indië’, De Groene Amsterdammer, 12 augustus 2009.
Somers, Nadet, Verzet in Nederlands-Indië: het levensverhaal van Bep Stenger (Amsterdam 1999).
Spaans Azn., Martin, De geest overwint. De Verzetsster Oost-Azië 1942-1945 (Heerhugowaard 2004),
Tessers, Don, De verzetsgroep Batavia (1979)
Zaalberg, E.M., ‘Indische Jeugdjaren. Japanse Kampen’, 2015, Website wordpress Indische https://indischejeugdjaren.wordpress.com/indischejeugdjaren/ (10 december 2018).
Zwaan, Jacob (red.), Oorlog en verzet in Nederlands-Indië 1941-1949 en de voorlichting aan de na-oorlogse generaties (Amsterdam 1989).
Zwinkels, Esther, ‘Schimmenspel op Sumatra’, Historisch Nieuwsblad, april 2011.

Gebruikte websites
‘Ayal, Costavina Aya (1926-2015)’
HuygensING

‘Ayal, Koosje’
De Nederlandse Krijgsmacht

‘Oorlog en Bersiap.
www.IndischHistorisch.nl

Achtergrondfoto Kaart van Indisch Verzet:

Straatbeeld van een onbekend dorp. Er hangen meerdere Japanse vlaggen uit.
Verzetsmuseum Friesland
www.beeldbankwo2.nl

Afbeeldingen Introductievideo:

Japanse bommenwerpers tijdens de Japanse luchtaanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor, op 7 december 1941.
NIOD – Beeldbank WO2

De Japanse invasie van Palembang. Op de voorgrond een soldaat van het Japans Keizerlijk Leger die staat te kijken naar twee brandende olieraffinaderijen bij Palembang.
NIOD – Beeldbank WO2

Kampong Makassar, een burgerinterneringskamp in Batavia (Jakarta), Java. In de interneringskampen waren de leefomstandigheden zeer slecht. Op de voorgrond een Nederlandse vrouw met kinderen die op primitieve wijze eten bereidt.
NIOD – Beeldbank WO2

Straatbeeld van een onbekend dorp. Er hangen meerdere Japanse vlaggen uit.
Verzetsmuseum Friesland

Uitgehongerde Romusha (Indonesische dwangarbeider) in Nieuw-Guinea.
NIOD – Beeldbank WO2

Parachutelanding van Japanse troepen boven Palembang, Sumatra in februari 1942.
NIOD – Beeldbank WO2

Acht KNIL-militairen poseren voor een foto.
Collectie Oorlogs- en Verzetsmateriaal Groningen

Portret van Sergeant Majoor Muri van de Kenpeitai in Bandoeng, Java.
NIOD – Beeldbank WO2

KNIL-soldaat in de jungle.
NIOD – Beeldbank WO2

Copyright van de teksten berusten bij Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en bij Stichting Pelita. Overname van (delen van) teksten is niet toegestaan. Op foto’s en illustraties rust copyright. Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en Stichting Pelita hebben getracht rechthebbenden van het fotomateriaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor publicatie. Wie desondanks meent rechten te kunnen doen gelden, dan wel klachten of bezwaren heeft in verband met auteursrecht, portretrecht, andere rechten, persoonsgegevens of privacy, wordt verzocht contact op te nemen met Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en Stichting Pelita.